fbpx

 2

30 marca odbyły się II pogłębione warsztaty wstawienników. W spotkaniach łącznie wzięło udział prawie 100 osób! Ze względu na duże zainteresowanie i uczestnictwo, w części I, w przeciągu roku zorganizowaliśmy drugie, pogłębione warsztaty.

Tematem spotkań była posługa wystawienników, która wynika z Pisma Świętego i z historii zbawienia, jak również część praktyczna: jak posługiwać, czym powinien się wstawiennik cechować, co robić w określonych sytuacjach, jakie są rodzaje modlitw wstawienniczych i inne. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi Panu Bogu i Wam za uczestnictwo!

 

„Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł: «Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy»”.
Łk 5, 11-20

 

1

 

3


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu