fbpx


Modlitwa wstępna:

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Pismo święte poucza: “Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,919).

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Ojcze nasz…

 

Rozważanie dla chętnych
frag. ,,Jak ewangelizować ochrzczonych" - Hose Prado Flores

Ewangelizujący nie byli nikim innym jak tylko przekaźnikami Dobrej Nowiny o zbawieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa. jednak w miarę jak przepowiadanie rozszerzało się i mijały lata, pojawia się jeszcze jeden problem: jak sprawić, by dzieło zbawcze, dokonane na Kalwarii, stało się skuteczne w różnych miejscach? Jak pokonać barierę czasu, by uobecnić skutki śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i aby Jego drogocenna krew przynosiła ludziom z różnych stron świata?

Kiedy Apostołowie głosili Dobrą Nowinę, przyświecał im niezmiennie jeden cel: aby Duch Święty uobecniał i czynił je skutecznie w każdym czasie i miejscu zbawienie dokonane przez Jezusa Chrystusa – budując wspólnotę odkupionych.

Dar Ducha Świętego
Od pierwszego wystąpienia Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, ludzie pytali, co maja czynić, aby osiągnąć zbawienie. Piotr odpowiada jasno, wyjaśniając proces ewangelizacji: Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. (Dz 2, 38) Paweł, ze swej strony, tak opisuje ten sam proces: W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. (Ef 1, 13) Ostatecznym celem jest przyjęcie Ducha Świętego, aby On uobecniał zbawienie przyniesione przez Jezusa Chrystusa i czynił je skuteczne. Duch Święty udziela nam pierwocin ostatecznego zbawienia, którego pełnie przyniesie przyszłe życie. Dlatego tez wylanie Ducha Świętego było jedną z podstawowych cech wyróżniających czasy mesjańskie. Było ono tak obfite, że zarówno Jan Chrzciciel, jak i sam Jezus, nazywali je „chrztem Duchem Świętym” (Łk 3, 16). Duch jest tym, który objawia całą prawdę o planie zbawienia i daje świadectwo o Jezusie jako o jedynym Zbawicielu. On jest nie tylko z nami, lecz nawet w nas, uobecniając w nas Jezusa i Jego zbawienie w każdym czasie i w każdym miejscu, aż po krańce ziemi. To Duch Święty otwiera serca, aby wierzyły Słowu zbawienia i to On uzdalnia nas do wyznawania Jezusa jako jedynego Pan i Zbawiciela. Mimo najlepszych intencji, człowiek bez mocy Ducha Świętego niczego nie dokona, jeśli chodzi o przemianę swego życia. Istota ludzka może zaangażować wszystkie swe siły i dobrą wolę w prace nad osiągnięciem poprawy, ale żaden system, terapia, program czy instytucja nie są zdolne przemienić jej serca. Mogą one zmienić zewnętrzne zachowania, ale nie chęci, pragnienia i motywacje. Człowiek potrzebuje mocy Ducha Świętego, który daje mu nowe życie i rodzi go na nowo, aby uzdolnić go do tego, do czego nie jest zdolny sam z siebie. Jednym słowem, Jego obecność i działanie nie są dla człowieka jakimś dodatkiem, ale czymś absolutnie koniecznym. Dar Ducha Świętego przypieczętowuje działo zbawienia, a czyni to, gwarantując skuteczność zbawczego dzieła. Jest on pieczęcią, oznaczającą zapewnienie, że Jezus dokonuje swego dzieła przebaczenia i wyzwolenia tego świata.

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedz dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. 

Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu