fbpx

I Forum Charyzmatyczne i #LublinUwielbia 2018

Już za nami niezwykłe wydarzenie, pierwszy raz w historii diecezji – Forum Charyzmatyczne i #LublinUwielbia! 7-8-9 grudnia ubiegłego roku były wyjątkowym czasem działania łaski Bożej i wołania o Ducha Świętego, dzięki, której mogliśmy się razem modlić, dzielić wiarą, służbą ewangelizacji, słuchać konferencji, świadectw, a przede wszystkim wielbić naszego Boga!

Pierwszy dzień rozpoczęliśmy Mszą Św. w sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej Patronki Nowej Ewangelizacji. Liturgii przewodniczył abp Stanisław Budzik. W homilii Metropolita Lubelski nawiązał do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, kiedy to papież z młodzieżą modlił się o dary Ducha Świętego. Zwracając się do zgromadzonych, Abp Budzik mówił: - Przybywacie, aby otworzyć się na działanie Ducha Świętego, aby w mocy Ducha Bożego przeżywać Jego owoce. W chrzcie Duch Święty nas namaścił, a w bierzmowaniu powołał, abyśmy głosili świadectwo o naszej wierze. Pasterz zacytował znamienne słowa Jana Pawła II, wypowiedziane na krakowskich Błoniach: - Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą nadzieją i miłością.

Dalsza część spotkania odbyła się w Centrum Spotkania Kultur, gdzie członków wielu wspólnot powitaliśmy razem z koordynatorami - ks. Arturem Potrapelukiem i Karoliną Smolnicką. Ks. Artur wyraził potrzebę „duchowego przebudzenia archidiecezji lubelskiej”. - Chcemy, aby obudziły się nasze serca, aby ogień wylewał się na każdego z nas - mówił. Forum było adresowane do wszystkich, którzy formują się we wspólnotach i posługują charyzmatami bądź dopiero mają pragnienie służby, chcą pogłębić swoją wiarę i prosić Ducha Świętego o potrzebne dary. - Podczas modlitwy liderów Odnowy otrzymaliśmy poznanie, żeby wyjść z naszych sal i uwielbiać Pana w jakimś dużym, pięknym miejscu - wyjaśniał ks. Potrapeluk. - Abp Budzik od razu zaakceptował ten pomysł i wtedy zaczęły dziać się wspaniałe rzeczy. Bez większych starań otrzymaliśmy miejsce w CSK. Gdy zamierzaliśmy podjąć całodobowe czuwanie i adorację Najświętszego Sakramentu, zaproponowano nam halę Targów Lublin. Wiedziałem, że to jest dzieło Boże i nie wątpiłem w jego pomyślny przebieg - podkreślał ks. Artur.

Charyzmaty bogactwem w służbie Kościołowi

<< Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. >>

Do dzielenia się Słowem Bożym zaprosiliśmy kapłanów, z różnych środowisk, którzy głosili następujące konferencje:

#LublinUwielbia 2018

<< I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. >>

Po forum wszyscy przenieśliśmy się do hali Targów Lublin, gdzie całą dobę adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Czuwaniu towarzyszyły: modlitwa o uzdrowienie, modlitwa wstawiennicza, konferencje oraz adoracja w ciszy. Wydarzenie rozpoczęliśmy Mszą Św., której przewodniczył ks. Józef Witko, który w homilii wskazywał na Maryję, jako wzór posługi charyzmatycznej, posługi służebnej, pełnej mocy. Oblubienica Ducha Świętego, była najpokorniejsza i dlatego jest dla nas wzorem, ale i wyrzutem sumienia. Następnie odbyło się nabożeństwo z modlitwą uzdrowienia duszy i ciała, którą poprowadził ks. Witko, modlitwa wstawiennicza poprowadzona przez diakonię wstawienniczą Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, oraz uwielbienie - zespół Emmanuel Gospel.

Przez całą noc trwaliśmy na uwielbieniu, któremu towarzyszyła diakonia muzyczna takich zespołów jak: Good God, wspólnota Jordan, Miriam, Studnia Jakuba, Razem za Jezusem oraz schola Domowego Kościoła przy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku. Konferencję głosił również ks. Krzysztof Krzaczek, dyr. Lubelskiej Szkoły Ewangelizacji Miriam o Nocy Nikodema - narodzić się z Ducha - konferencja i modlitwa o wylanie Ducha Świętego.

Niedzielne przedpołudnie wypełniliśmy modlitwą, świadectwami oraz konferencjami ks. Artura Potrapeluka, który mówił na temat działania Ducha Świętego w życiu, co znaczy chodzić w Duchu Świętym, jako, że jesteśmy domem Pana, domem chwały. Dajmy się przekonać Słowu Bożemu, temu miłosnemu listowi, który napisał do nas Bóg. Jest wiele świadectw i przykładów mocy modlitwy, kiedy to dzięki działaniu Ducha Świętego Jezus uzdrawia swoje dzieci. Duch Święty przychodzi, aby nas namaszczać, przeobrażać, przemieniać. „Boże, rób ze mną, co chcesz” - te słowa powinny stać się naszą dewizą.

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych

<< Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. >>

Bardzo ważnym elementem były na zakończenie spotkania świadectwa uczestników, o których inicjatorem był Arkadiusz Łodziewski (świecki ewangelizator autor ,,Bożych poradników"), a które potwierdzają dobre przeżycie spotkań ewangelizacyjnych. Usłyszeliśmy np. historię Sławka, który przeszedł na czuwanie, by uwielbiać Boga. Postanowił to czynić w każdej sytuacji. Wcześniej przeżył chwile zwątpienia. - Miałem kryzys wiary, gdyż moja firma upadła, a ja zostałem bankrutem. Moja rodzina (z wyjątkiem żony) odwróciła się ode mnie. Przez rok nie modliłem się i nie chodziłem do kościoła. W tych chwilach ciemności zacząłem poszukiwać żywego Boga, który jest miłością. Zacząłem uwielbiać Go i 6 lat temu wstąpiłem do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Nie jest łatwo; mam nową firmę, ale i długi. Czuję jednak, że mam jakąś misję do spełnienia i dlatego tu jestem - mówił mężczyzna. Z kolei Bogumiła dzieliła się swoimi przeżyciami po konferencji A. Łodziewskiego. - Pierwszy raz słyszałam, jak osoba świecka z taką charyzmą i przekonaniem mówiła o Bogu, wierze i modlitwie. Najbardziej zapamiętałam słowa: Kiedy o coś prosisz w imię Jezusa, a uwierzysz w to w swoim sercu, na pewno otrzymasz, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Kupiłam kilka książek, aby mieć więcej lektury duchowej i poprawić moją relację z Bogiem i ludźmi – dzieliła się kobieta. - Jechałam na forum niezbyt chętnie, ale modlitwa, konferencje i adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy przemieniły mnie. Wróciłam szczęśliwa, z pokojem w sercu - mówiła Marianna.

Patrząc w przyszłość

<< Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. >>

Forum Charyzmatyczne i spotkanie ewangelizacyjne #LublinUwielbia, które zgromadziły ponad 2,5 tys. osób, stały się jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku, były czasem modlitwy o wylanie Ducha Świętego i porządkowaniem wiedzy o charyzmatach.. Już rozpoczęliśmy prace nad #LublinUwielbia 2019


Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu