fbpx

Strategia formacji

Formacja chrześcijańska jest stałym procesem upodabniania się do Chrystusa pod kierownictwem Ducha Świętego (Adhortacja JP II Christifidelis laici 57). 

Celem formacji jest coraz pełniejsze odkrywanie swojego osobistego powołania oraz gotowość, by tym powołaniem żyć.


KAŻDA GRUPA, KTÓRA SŁUŻY POWINNA SIĘ FORMOWAĆ, by rozpoznawać, co złożył w nas Bóg, pogłębiać te dary oraz lepiej je rozumieć.


Jako Koordynacja Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej proponujemy następującą formację:

DLA LIDERÓW I PASTERZY

Osoby, które biorą duchową odpowiedzialność za innych, powinny uczestniczyć w formacji ponadwspólnotowej. Jako Liderzy i Pasterze Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, stajemy na modlitwie, aby rozeznawać wolę Bożą oraz odpowiedzieć na potrzeby formacyjne naszych wspólnot.

Regularnie spotykamy się na Eucharystii, dzielimy się doświadczeniami wiary i przeżywanymi bolączkami, otaczamy się wzajemną modlitwą, organizujemy wspólne wyprawy. Comiesięczne spotkania modlitewno-organizacyjne sprawiają, że tworzymy wspólnotę liderów, dzięki czemu poznajemy się i służymy sobie nawzajem również w wymiarze wspólnota-wspólnocie. Dwa razy w roku przeżywamy weekendowe dni skupienia.

 DLA ANIMATORÓW

Szkoła Animatora to cykl atrakcyjnych weekendów rekolekcyjnych, które łączą w sobie formację intelektualną, ludzką i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę "drugiego nawrócenia", polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja ludzka polega na uczestnictwie w warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej, kształtowaniu postawy odpowiedzialnego przywództwa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie, rozeznawania, podejmowania dzieł ewangelizacji, prowadzenia spotkań modlitewnych.

Najlepiej aby cykl formacyjny "Szkoła Animatora - stopień 1" rozpoczynały osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, a od czasu ich uczestniczenia w REO minęło nie mniej niż pełne 2 lata. Wymagany wiek to ukończone 18 lat.

Rekolekcje przeznaczone są dla osób na stałe formujących się we wspólnotach Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej. Warunkiem uczestnictwa w Szkole Animatora jest posłanie uczestnika przez Lidera lub Pasterza wspólnoty (jednorazowa ustna zgoda)Uczestnicy Szkoły Animatora mogą korzystać na zmianę z dowolnej formy spotkań (forma weekendowa wyjazdowa lub forma stacjonarna w 2 różnych terminach - bloki A i B - Lublin). 

 DLA MUZYKÓW I DIAKONII UWIELBIENIA

Szkoła Uwielbienia, formacja muzyczna dla osób, które prowadzą spotkania modlitewne - formacja 2-letnia. Instrumentaliści i osoby prowadzące modlitwę spotykają się raz w miesiącu, aby słuchać konferencji, ćwiczyć warsztat i po prostu żyć uwielbieniem. ,,Uwielbienie to postawienie Boga w centrum, chcemy aby nasze uwielbienie stawało się stylem naszego życia" - mówi s. Tomasza Potrzebowska CSC, odpowiedzialna za część teoretyczną. Warsztaty prowadzi doświadczona ekipa z Koszalina na czele z Anną Jachimowicz (dyrygent). Za diakonię uwielbienia odpowiedzialna jest Małgorzata Kalisz -

DLA WSTAWIENNIKÓW

Kursy modlitwy wstawienniczej, kurs podstawowy + pogłębiony (weekend) przeznaczone są dla osób posługujących taką modlitwą w gronie wspólnoty oraz podczas większych otwartych spotkań ewangelizacyjnych z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Modlitwa wstawiennicza jest jedną z podstawowych cech Odnowy w Duchu Świętym. 

"Modlitwa wstawiennicza wymaga dwóch rzeczy: odwagi, czyli parezji, i cierpliwości. Jeśli chcę, aby Pan wysłuchał czegoś, o co Go proszę, to muszę iść i to wiele razy, zapukać do drzwi, zapukać do serca Bożego" - powiedział Ojciec Święty Franciszek i wskazał na konieczność wytrwałego zaangażowania w modlitwie wstawienniczej, zmagania się. "Niech Pan da nam tę łaskę. Łaskę modlitwy przed Bogiem z wolnością, jak dzieci; modlitwy natarczywej, modlitwy cierpliwej. Przede wszystkim jednak, by modlić się ze świadomością, że rozmawiam z moim Ojcem, a mój Ojciec mnie wysłucha. Niech Pan pomoże nam iść naprzód w tej modlitwie wstawienniczej".

DLA KAPŁANÓW

SZKOŁA PROROKÓW adresowana jest do wszystkich kapłanów z Archidiecezji Lubelskiej i diecezji sąsiednich. Odpowiedzialnym za Szkołę jest ks. prof. Krzysztof Guzowski. Spotykamy się raz w miesiącu na medytacji i dzieleniu Słowem, by odkrywać, co Duch Święty mówi do Kościoła. Szkoła Proroków to również modlitwa wstawiennicza kapłanów za kapłanów. Spotkania mają charakter kameralny.

Zarys programowy inicjatywy.
Czy nie wydaje się nam dziwne, że w XXI wieku spośród trzech Osób Trójcy Świętej najmniej znany jest Duch Święty, od mocy i obecności którego zależy istnienie i rozwój Kościoła oraz zbawienie świata? Jeśli tylko pobieżnie wczytamy się w pisma Nowego Testamentu, to się dowiemy, że dzieło Chrystusa rozprzestrzeniło się na cały świat wraz z Zesłaniem Ducha Świętego, którym chrześcijanie są namaszczeni i uświęceni, by tworzyć jedno Ciało mistyczne. Poznawanie Ducha Świętego i sposobów Jego działania jest obowiązkiem wszystkich chrześcijan, a zwłaszcza tych, którzy pełnią zadanie nauczania, by mogli nieść światu nadzieję.

ORĘDZIE WIELKOPOSTNE I ORĘDZIE ADWENTOWE (DZIEŃ JEDNOŚCI WSPÓLNOT)
kliknij: zobacz film

Dzień Jedności Wspólnot w Duchu Świętym odbywa się 2 razy w roku. Jest to czas wspólnej modlitwy, formacji, uwielbienia Boga i słuchania Słowa Bożego. Konferencje głoszą specjalni goście z Polski i z zagranicy. W spotkaniach uczestniczą wspólnoty Odnowy z archidiecezji lubelskiej m.in. z Lublina, Puław, Świdnika, Chełma, Lubartowa, Poniatowej i Łęcznej. Orędzia mają charakter zamknięty.

FORUM CHARYZMATYCZNE I #LUBLINUWIELBIA

Forum Charyzmatyczne to wołanie o Ducha Świętego i modlitwa o przebudzenie charyzmatów. Wydarzenie w pierwszej kolejności skierowane jest do osób formujących się we wspólnotach (należy wykupić bilet). Wyjątkowi goście z całej Polski, warsztaty innowacji – promocja ewangelizacyjnej aplikacji na telefon.

#LublinUwielbia – 24h uwielbienie, spotkanie podzielone na bloki tematyczne, konferencje, świadectwa, adoracja, modlitwa wstawiennicza, uwielbienie.

 

KURSY POGŁĘBIAJĄCE FORMACJE WE WSPÓLNOCIE...

w ramach SNE - Lubelskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji ,,Miriam". Celem i misją Szkoły jest formowanie uczniów Jezusa i apostołów, którzy będą formowali kolejne pokolenia ewangelizatorów by głosić Dobrą Nowinę. Lubelska Szkoła Nowej Ewangelizacji jest córką Międzynarodowej Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) założonej przez Jose Prado Floresa. Szkoły Nowej Ewangelizacji w swej strukturze znajdują się poza ,,Odnową" lecz tworząc ewangelizatorów wpisują się w jedną z podstawowych misji wspólnot charyzmatycznych - głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego.

PODRĘCZNIKI FORMACYJNE I SEMINARIA DLA ODNOWY

 

Podręcznik Tajemnica wiary, rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym, znany szerzej jako Seminarium Odnowy Wiary (SOW) otwiera przed nami podwoje formacji. Ten podręcznik świadomie jest tak prosty - aż ascetyczny. Jego przygotowanie zostało poprzedzone dziesiątkami lat doświadczeń i tysiącami przeprowadzonych rekolekcji. 

Elementami stałymi tych rekolekcji w każdym tygodniu są:
- spotkanie modlitewne całej wspólnoty (z modlitwą uwielbienia)
- katecheza (z wezwaniem do uczynienia kroku wiary)
- dzielenie się świadectwem wiary w małej grupie
- codzienne, osobiste rozważanie wskazanego fragmentu Słowa Bożego (w domu).

Podręcznik Tajemnica wiary to pierwszy z naszych podręczników formacyjnych. Zapraszamy do sklepu, aby zapoznać się z innymi.Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu