fbpx

Regulamin zamawiania wejściówek

Prosimy, aby przed złożeniem zamówienia na wejściówki, zapoznać się z poniższym regulaminem oraz opisem procedury zamawiania wejściówek.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od otwarcia zapisów tj. od 22 lutego 2019r. od godz. 0:30.

 • 1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 1. #LublinUwielbia– skrótowa nazwa spotkania modlitewnego „LublinUwielbia 2019", którego dotyczy niniejszy Regulamin.
 2. Bilet, Wejściówka– potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika, zapewniającej prawo do udziału Użytkownika w spotkaniu modlitewnym „LublinUwielbia 2019" 29-30 listopada 2019r. Bilet ma wypisany przez Organizatora numer sektora i uprawnia do otrzymania opaski uczestnika, dzięki której można poruszać się po obiekcie, oraz zajmować miejsce w przypisanym sektorze.
 3. Bilet Normalny– bilet przeznaczony dla osób pełnoletnich.
 4. Bilet Ulgowy– bilet przeznaczony dla osób niepełnoletnich (zajmujących krzesełko). Uwaga: bilet nie jest potrzebny dla dzieci, które przywożone są w wózkach lub nosidełkach, tj dzieci, które nie potrzebują rezerwacji miejsca.
 5. Gadżet– towary typu książki, płyty mp3/dvd i inne publikacje, które Użytkownik może zamawiać razem z biletami. Organizator nie zapewnia możliwości zamawiania Gadżetów w całym okresie trwania zapisów.
 6. Biuro– punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Biurem Rekolekcyjnym jest możliwy za pośrednictwem telefonu oraz e-maila w dni robocze. Szczegóły, email oraz telefon podany jest na stronie internetowej https://odnowa.lublin.pl.  Opłata za połączenie z Biurem jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 7. Dzień roboczy– każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Kwota należności– jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Kwota ta zawiera koszty wejściówek, koszty wysyłki oraz obniżenia wynikające z rabatów ilościowych oraz upusty na podstawie kodów rabatowych.
 9. Obiekt, Hala Globus – miejsce, w którym odbędzie się spotkanie modlitewne LublinUwielbia 2019.
 10. Organizator– LublinUwielbia 2019 organizowany jest przy współpracy:

  1. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica (PODMIOT ODPOWIEDZIALNY zwany w Regulaminie ORGANIZATOREM) z siedzibą przy ul. Gospodarczej 7, 20-213 Lublin, , tel. 729-992-049
  2. Centrum Inicjatyw Ekonomicznych FIDES, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin (Kuria Metropolitalna w Lublinie)
 11. Regulamin– niniejszy Regulamin dystrybucji biletów i gadżetów na LublinUwielbia 2019 
 12. Internetowy system zamawiania i realizacji zamówień biletów, System Zapisów– komputerowy system dystrybucji Biletów udostępniony przez Organizatora. System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, oraz generowania Biletów.
 13. Użytkownik– każda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.odnowa.lublin.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu.
 • 2 Zasady Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie www.odnowa.lublin.pl.
 2. Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik może kupić Bilet, korzystając z Systemu Zapisów znajdującego się na stronie odnowa.lublin.pl
 4. Przed zakupem Biletu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora pod adresem odnowa.lublin.pl w sekcji #LublinUwielbia – Regulaminy. Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym odbędzie się LublinUwielbia 2019, może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora.
 • 3 Wejściówki, bilety - informacje podstawowe
 1. BILETY - koszty i inne informacje

  1. Koszt wejściówki wynosi:
   • od 65 złotych do 125 złotych w zależności od wybranego sektora - uczestnik (kwota jest pomniejszona o rabat w przypadku wcześniejszej rejestracji)
   • 0 złotych- ksiądz (księży prosimy o posługę podczas Mszy Świętej)
   • 0 złotych - wolontariusz
  2. Dla dzieci, które z racji swojego wieku nie zajmują miejsca siedzącego na krześle, a przebywają np. w wózku lub nosidełku, nie trzeba nabywać wejściówki.
  3. Wpłaty od uczestników w całości przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji LublinUwielbia 2019 oraz działalności formacyjnej stanowiącej kontynuację spotkania modlitewnego.
  4. Darmowe wejściówki i dofinansowania - gdy 65 złotych to za dużo:
   Fundacja prowadzi m.in działalność polegającą na pozyskiwaniu dodatkowych funduszy, aby pokryć koszty osobom, których nie stać na pokrycie kosztu własnego udziału w spotkaniu modlitewnym.
   Celem tego działania jest uniknięcie sytuacji, że ktokolwiek zrezygnuje z udziału ze spotkania modlitewnego z powodów finansowych.
   ABY SKORZYSTAĆ Z TEJ POMOCY i otrzymać TAŃSZE lub DARMOWE wejściówki należy zamówić wejściówki w zwykłym trybie przez formularz, a następnie skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo z prośbą o niższy koszt lub całkowite dofinansowanie.
   Do skorzystania z wejściówek darmowych zachęcamy wszystkie osoby, których nie stać na pokrycie kosztów udziału w Rekolekcjach.
 2. WYSYŁKA - koszty i inne informacje
  1. W trakcie składania zamówienia Użytkownik, wybiera opcję dostawy:
   jest nią wyłącznie droga elektroniczna. Użytkownik otrzymuje e-mail z z biletem elektronicznym (załącznik plik PDF). Bilet, który znajduje się w załączniku należy wydrukować lub okazać na ekranie smartfona.

 3. Sposoby zamawiania wejściówek
  Niniejszy Regulamin dotyczy internetowego systemu zamówień. Fundacja przyjmuje pieniądze wyłącznie metodą elektroniczną. Z uwagi na szeroki zakres działań jakie prowadzi Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica (ewangelizacja, warsztaty, rekolekcje), biuro na ul. Gospodarczej 7 w Lublinie, nie zajmuje się fizyczną dystrybucją i sprzedażą biletów. Użytkownik dokonuje zapisów wyłącznie przez internet, dokonując płatności przez system obsługi płatności DotPay lub PayPal (np. karta kredytowa) lub przez tradycyjny przelew bankowy.

 4. Bilet - opis
  • Bilet ma formę wydruku papierowego w formacie A4 lub formę elektroniczną plik PDF wyświetlany na urządzeniu Użytkownika
 1. Bilet zawiera kod QR (token) przypisany w systemie Organizatora do rejestracji Użytkownika
 2. Bilet ma wypisany przez Organizatora numer rejestracji oraz sektora.
 3. Organizator przesyła Bilety do samodzielnego wydruku przez Użytkownika.
 1. Bilet traci swoją ważność w przypadku nastąpienia jednej z poniższych okoliczności:
 1. usunięcia nadruków i napisów,
 2. naniesienia skreśleń lub własnoręcznych poprawek (np. numeru miejsca),
 3. jakiekolwiek uszkodzenie biletu, które powoduje utratę lub deformację zawartych na bilecie informacji
 4. poprawnego zeskanowania i zameldowania się w systemie zapisów (bilety są biletami jednokrotnego użytku, tylko ta osoba, która pierwsza dokonała skanowania biletu może korzystać z miejsca w sektorze). Ponowne skanowanie tego samego biletu, nie uprawnia do zajmowania miejsca przez osoby trzecie.
 5. uszkodzenia jego powierzchni szczególnie kodu QR przez nacinanie, nadrywanie, dziurkowanie itd.,
 1. Użytkownik ma możliwość wyboru sektora podczas składania zamówienia.
 • 4 Procedura zamawiania wejściówek w systemie internetowym
 1. ETAP I: Złożenie zamówienia
  Wypełnienie formularza zamówienia, który obejmuje:
  1. wybór sektora
  2. wybór ilości i rodzajów biletów
  3. podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności dostarczenia Biletu w szczególności adres e-mail, oraz innych danych celem identyfikacji Użytkownika i rozwiązania ewentualnych problemów z wejściem na Hale Globus;
  4. zaakceptowanie Regulaminu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia
  5. wyrażenie zgody na otrzymywanie maili niezwiązanych z zapisami, ale związanych z samym wydarzeniem
  6. wyrażenie zgody lub jej braku na otrzymywanie maili z informacjami o inicjatywach ewangelizacyjnych innych niż LublinUwielbia 2019

 2. ETAP II: Płatność
  Po złożeniu zamówienia, na adres email Zamawiającego wysyłana jest wiadomość z dalszymi instrukcjami. Gdy użytkownik w sekcji płatność wybierze: Przelew tradycyjny termin płatności wynosi 7 dni. Po zaksięgowaniu wpłaty użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający wraz z biletem elektronicznym w załączniku. W przypadku braku wpłaty, zamówienie zostaje anulowane, a rezerwacja miejsc zwolniona.
 3. ETAP III: Wysyłka
  Wysyłka następuje automatycznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora.  W praktyce dążymy do tego by zamówienia realizować w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. Jednak w okresach zwiększonej ilości zamówień termin realizacji może wydłużyć się do 5 dni roboczych
 • 5 Reklamacje i zwroty
 1. Reklamacje można składać:
  1. mailowo:
  2. pisemnie na adres:

   Do dyspozycji jest również czat na stronie odnowa.lublin.pl. W praktyce większość spraw staramy się rozwiązać z korzyścią dla Zamawiających w kontakcie telefonicznym. W rzadkich przypadkach nie jest to możliwe i wtedy prosimy o złożenie reklamacji w formie pisemnej.

 2. Termin rozpatrywania reklamacji
  Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Dokładamy jednak wszelkich starań by reklamacje rozpatrywać w ciągu 1-2 dni roboczych od wpłynięcia.

 3. Zwroty
  1. Zgodnie z Art. 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta, gdy mamy do czynienia z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy za zakupioną wejściówkę. Jednakże w wyjątkowych przypadkach będziemy rozpatrywać możliwość zwrotu biletów do 15 października 2019r.

 4. Wymiana biletów / zmiana miejsca
  1. W uzasadnionych przypadkach jest możliwa wymiana biletów na inne miejsca. Przez uzasadnione przypadki Organizator rozumie:
   1. zmianę miejsca w celu dostosowania do obecności osób niepełnosprawnych
   2. zmianę miejsca w celu dostosowania do obecności dzieci w wózkach i nosidełkach
   3. w wyjątkowych przypadkach złożenie zamówienia na kolejne wejściówki, aby wszystkie zamówienia były usadzone obok siebie

  2. Wystawianie duplikatów
   1. Duplikaty wystawiane są zawsze na te same miejsca, które były pierwotnie zamówione.
   2. Duplikaty wystawiamy uczestnikom na miejscu wydarzenia w przypadkach: zniszczenia lub zagubienia biletu (należy okazać dowód osobisty).

Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu