Koordynacja

Najważniejsze wydarzenia z życia wspólnot w Archidiecezji Lubelskiej

Koordynatorzy diecezjalni

Koordynatorem duchownym Archidiecezji Lubelskiej od 1 września 2017r. jest ks. Artur Potrapeluk, a koordynatorem świeckim od 2010r. - Halina Duda.


ks. Artur Potrapeluk
Koordynator duchowny Odnowy Archidiecezji Lubelskiej
Członek Krajowego Zespołu Koordynatorów
Prezes Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica
tel. 730-556-173
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Halina Duda
Koordynator świecki Odnowy Archidiecezji Lubelskiej
Członek Krajowego Zespołu Koordynatorów

tel. 512-993-200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krajowy Zespół Koordynatorów

Znakiem jedności polskich wspólnot Odnowy jest Krajowy Zespół Koordynatorów.

Przewodniczącym KZK jest ks. Sławomir Płusa, Wiceprzewodniczącym - Norbert Dawidczyk. 

Delegat KEP: Ks. Abp Józef Górzyński. 
Delegat ICCRS dla Europy Wschodniej: Ks. Wojciech Nowacki

Odnowa w świecie

James Murphy (USA), przewodniczący ICCRS (Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej).

Rada ICCRS składa się z Przewodniczącego (James Murphy, USA), Wiceprzewodniczącego (Diakon Christof Hemberger, Niemcy) i innych członków reprezentujących 5 kontynentów oraz różnego rodzaju posługi i wspólnoty. Rada składa się z osób świeckich, księży i osób zakonnych, oraz dwóch osób w charakterze doradców. Dyrektorem Biura ICCRS jest Oreste Pesare (Włochy).

Koordynacja Odnowy diecezjalnej

Koordynacja Odnowy Archidiecezji Lubelskiej to zespół osób składający się z:

  • Grupy Liderów Wspólnot Odnowy Archidiecezji Lubelskiej, które zgłosiły swoją przynależność do Koordynacji.
  • Rady Pastoralnej Odnowy na czele której stoją Koordynatorzy świecki i duchowny oraz pozostali Członkowie Rady wybierani przez Koordynatorów.

Zgodnie z Preambułą do Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Diecezjalna Koordynacja Odnowy reprezentuje Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej, jednak nie jest jednostką organizacyjną nadrzędną nad tymi grupami. Jej pouczenia, propozycje i wytyczne mają charakter doradczy i służebny.

Do kompetencji Grupy Liderów Wspólnot Odnowy należy:

  • Opiniowanie i zatwierdzanie programów działania Koordynacji Odnowy.
  • Przyjmowanie sprawozdań Rady.
  • Wybór koordynatora świeckiego.
  • Zatwierdzanie Zasad funkcjonowania Koordynacji Odnowy i ich zmian.

Członkowie Rady

ks. Karol Jędrusiak
odpowiedzialny za diakonię wstawienniczą

Anna Żmuda
odpowiedzialna za diakonię wstawienniczą i orędowniczą

ks. Krzysztof Krzaczek
odpowiedzialny za diakonię ewangelizacyjną
dyrektor SNE Miriam

Karolina Smolnicka
odpowiedzialna za diakonie ds. młodzieży
w-ce prezes Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica

Osoby odpowiedzialne za inne posługi w koordynacji

Mirosław Sobiesiak
członek sztabu organizacyjnego Forum Charyzmatyczne i #LublinUwielbia

Ewa Cywińska
członek sztabu organizacyjnego Forum Charyzmatyczne i #LublinUwielbia
odpowiedzialna za wstawienników podczas Orędzi

Renata Bielak
członek sztabu organizacyjnego Forum Charyzmatyczne i #LublinUwielbia

Małgorzata Kalisz
członek sztabu organizacyjnego Forum Charyzmatyczne i #LublinUwielbia
odpowiedzialna za ponadwspólnotową formacje diakonii uwielbienia
odpowiedzialna za organizacje Warsztatów Pieśni Nowej