W dniach 21-22 czerwca 2019 roku w Magdalence, niedaleko Warszawy miało miejsce spotkanie koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym z całej Polski. Takie zjazdy odbywają się co pół roku, jednak ten, z dwóch powodów był wyjątkowy. Po pierwsze, odpowiedzialni za Odnowę w diecezjach wybrali spośród siebie koordynatora ogólnopolskiego (KZK – Krajowego Zespołu Koordynatorów). Został nim nasz koordynator ks. Artur Potrapeluk z Lublina, który swoje obowiązki będzie pełnił przez okres czterech lat. Po drugie, na tym zjeździe w Magdalence zostało oficjalnie zainicjowane powstanie ogólnopolskiej diakonii „Odnowa Rodzinom”.

Czytaj więcej...

Mamy zaszczyt zaprosić Czcigodnych kapłanów, na niezwykłe rekolekcje kapłańskie z bratem Elia Cataldo (mistyk, stygmatyk) i ks. Marco Belladelli (delegat episkopatu Włoch, delegowany do opieki nad br Elia). Rekolekcje odbędą się w Nałęczowie w dniach 25 XI - 28 XI 2019r. Liczba miejsc ograniczona.

Przejdź do zapisów

Zachęcamy również wszystkie osoby świeckie, aby przekazały tę informację swoim duszpasterzom. Ogarnijmy kapłanów naszą modlitwą.

zobacz również: #LublinUwielbia 2019 - gość specjalny brat Elia Cataldo

Organizatorzy:
Szkoła Formacji Duchowej
Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej
Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica

Modlitwa wstępna:

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Czytaj więcej...


Modlitwa wstępna:

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Czytaj więcej...

Dziś szczególnie prosimy o diakonie prorockie i ducha prorockiego dla naszych wspólnot

MODLITWA WSTĘPNA (odmawiana w każdym dniu nowenny)

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Czytaj więcej...

Dziś szczególnie prosimy w intencji diakonii uwolnienia o ochronę oraz Boże światło i dobre rozeznanie dla posługujących.

MODLITWA WSTĘPNA (odmawiana w każdym dniu nowenny)

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Czytaj więcej...

Dziś modlimy się szczególnie za diakonie modlitwy wstawienniczej w koordynacji i w poszczególnych wspólnotach...

MODLITWA WSTĘPNA (odmawiana w każdym dniu nowenny)

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Czytaj więcej...

Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu