fbpx

,,Powrócić do pierwotnej miłości" pod tym hasłem odbyło się XVII Orędzie Wielkopostne wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Orędzie to czas wspólnej modlitwy, formacji, uwielbienia Boga, słuchania Słowa Bożego i wzajemnej służby. To także wyraz łączności wspólnot z Kościołem lokalnym, na czele którego stoi biskup.

Konferencje głoszą specjalni goście z Polski i z zagranicy. W spotkaniach uczestniczą wspólnoty Odnowy z Archidiecezji Lubelskiej m.in. z Lublina, Puław, Świdnika, Chełma, Lubartowa, Poniatowej i Łęcznej, a w ostatnich latach również wspólnoty z zaprzyjaźnionych diecezji. Orędzia mają charakter zamknięty. 

W tym roku naszym gościem był ks. Łukasz Turek – rekolekcjonista, ewangelizator, od 12 lat koordynator Odnowy diecezji warszawsko-praskiej. Ks. Łukasz przybliżył nam temat Eucharystii, któremu poświęcony jest bieżący rok duszpasterki. Rekolekcjonista przypomniał słowa Abp Wiktora Skworca: ,,losy Kościoła zależą od uczestnictwa wiernych w Eucharystii". Po konferencjach przyszedł czas na modlitwę wstawienniczą i adoracje, podczas której mogliśmy odpowiedzieć Bogu na usłyszane słowo. Spotkanie zwieńczyła Msza Święta, której przewodniczył Bp Mieczysław Cisło - biskup pomocniczy diec. lubelskiej. Kolejne Orędzie za rok, w rozmyślania wielkopostne i przygotowanie do świąt Zmartwychwstania wprowadzi nas o. Antonello Cadeddu, rekolekcjonista wieloletni koordynator Odnowy w Duchu Świętym w Brazylii, założyciel wspólnoty ,Przymierze Miłosierdzia".

 

Czas biegnie nieubłaganie szybko. Nie tak dawno dzieliliśmy się opłatkiem, a przed nami kolejne spotkanie tj. dzień skupienia. Zapraszamy naszych Pasterzy, Liderów i Liderów emerytów (tych, którzy w poprzednich latach zajmowali się wspólnotami) oraz osoby, które na co dzień tworzą Rady wspólnot Odnowy w Archidiecezji Lubelskiej. Dom Caritas w Dąbrowicy do najmniejszych nie należy, więc i miejsc nie powinno zabraknąć. Wracając do opłatka, przed nami zadanie większe - dzielić się Jezusem, a żeby dzielić się Jezusem trzeba nieco wyhamować, zatrzymać się i wołać Ducha Świętego. Dzień skupienia to czas życzliwości, spotkań, warsztatów oraz przede wszystkim formacji. Kto był, tego zachęcać nie trzeba. Do zobaczenia w najbliższy weekend w Dąbrowicy.

W niedziele 26 stycznia odbyło się czwarte spotkanie Szkoły Uwielbienia, jest to drugi stopień formacji dla muzyków i prowadzących uwielbienie. Drugi rok to ćwiczenia, warsztaty i wykłady. Szkoła Uwielbienia powstała w 2018r. i zakończy się w czerwcu 2020r. Ostatnie spotkanie poświęcone było Eucharystii, nie zabrakło świadectw, nauczania, dokumentów Kościoła, a także wyjaśnienia roli Eucharystii, która jest szczytem życia chrześcijańskiego i najwyższą formą uwielbienia. 

Zapraszamy wszystkich Pasterzy i Liderów wspólnot Odnowy z naszej diecezji na spotkanie opłatkowe Koordynacji. Spotykamy się w sobotę 14 grudnia. Tym razem zgromadzimy się w rodzinnej parafii wspólnoty Studnia Jakuba tj. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie (ul. Bazylianówka 85). Spotkanie rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 10.00 w kościele, a później udamy się do sali na plebanii, aby podzielić się opłatkiem i podsumować posługi Koordynacji na Lublin Uwielbia.

Przed wakacjami Pasterze i Liderzy podjęli kroki, aby zainicjować ponadwspólnotową diakonię rodzin, która zajmie się przygotowaniem formacji małżeństw, dzieci i młodzieży. W tym celu liderzy zaprosili wspólnotowe małżeństwa, aby mogły podzielić się swoim doświadczeniem. Tak powstała Rada, która dziś składa się z czterech małżeństw oraz koordynatora duchowego i świeckiego. W czerwcu przedstawiciele naszej diecezji Karol i Karolina uczestniczyli w pierwszym spotkaniu Krajowej Diakonii Małżeństw w Magdalence. Za nami kolejne spotkania organizycyjne i wyzwanie utworzenia formacji skierowanej dla dzieci i młodzieży, która będzie równolegle towarzyszyć spotkaniom małżonków.

Czytaj więcej...

W sobotę 5 października w Chmielu pod Lublinem Wspólnota Betania z Poniatowej przeżywała swój dzień jedności. To szczególne spotkanie odbyło się w parafii Chmiel, gdzie urząd proboszcza objął ustępujący Pasterz Betani - ks. Wiesław Szachuń. Po Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu odbyły się wybory na lidera. Nową liderką została Dorota Pietraś, a wice liderem Grzegorz Przybycień. Decyzją ks. Proboszcza z Poniatowej, nowym Pasterzem wspólnoty został ks. Michał Guz. 

Dziękujemy Bożenie Ziółkowskiej-Oćwieji za dotychczasową posługę, a także za wkład jaki wniosła w koordynację diecezjalną, szczególnie za prowadzenie warsztatów na Szkole Animatora. Nowym liderom i ks. Michałowi życzymy powiewu i prowadzenia Ducha Świętego.

Jesteśmy grupą Odnowy w Duchu Świętym o charakterze modlitewno - formacyjnym. Spotykamy się co tydzień we wtorek, aby wspólnie rozważać Słowo Boże. W dn. 17.09.2019 roku uczestniczyliśmy całą grupą we Mszy Świętej sprawowanej w naszej intencji. Bardzo cieszyliśmy się z obecności Koordynatorów Diecezjalnych: Karoliny i ks. Artura. Jak zwykle nasze spotkanie przebiegało w atmosferze uczty, przede wszystkim duchowej. Modliliśmy się, aby Duch Święty wskazał nam osobę, którą namaścił do posługi Lidera w naszej wspólnocie.

Zgodnie odczytaliśmy, że tą osobą jest Ewa Markowska. Ponieważ jesteśmy też gronem przyjaciół każdy bez wyjątku mógł się otwarcie wypowiedzieć. Podzieliliśmy się także rozeznaniem dotyczącym misji wspólnoty. Na podstawie otrzymanego Słowa wnioskujemy, że nasze powołanie to bardzo uważne, wnikliwe słuchanie Jezusa i trwanie w Jego obecności oraz głoszenie, że tylko Jezus Chrystus jest naszym jedynym Zbawcą i Panem.
Czynimy to obecnie głosząc REO dla osób dorosłych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Wszystkich serdecznie zapraszamy na Studium Ewangelii św. Marka we wtorki w godz. 19.00-21.00. Spotykamy się w salce przy Katedrze Lubelskiej. Kontakt

Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu