fbpx

1) Czy w trakcie wydarzenia #LublinUwielbia mogę opuścić halę?
- Oczywiście :) Po okazaniu biletu otrzymasz trwałą wodoodporną opaskę na rękę. Dzięki opasce możesz poruszać się po hali w obrębie wykupionego sektora oraz wychodzić na zewnątrz i w dowolnej chwili wracać. Wyjątkiem jest Eucharystia, podczas której szatnia będzie zamknięta, a wstęp na hale zabroniony.

Ważne! Pamiętaj, aby zawsze mieć przy sobie bilet.

2) Czy brat Elia może się nade mną pomodlić?
- Organizatorzy nie przewidują indywidualnych spotkań z bratem Elią.

3) Mam wykupiony bilet, ale okoliczności nie pozwalają mi przyjść na spotkanie. Czy mogę przekazać bilet znajomemu?
- Chociaż bilety są imienne, to nie sprawdzamy dowodów osobistych. Ważne (niezeskanowane)  bilety można przekazywać osobom trzecim.

4) Czy w trakcie wydarzenia można coś zjeść?
Oczywiście, że tak. Przez całą dobę można korzystać z gastronomii ,,Galerii Smaku" oraz wypić dobrą kawę ,,U kawiarza".


Michelle Moran
 (CHARIS) porównała strumień łaski pochodzący od Ducha Świętego do wody, która płynie. Nie możemy pozwolić sobie na stagnacje. Papież Franciszek zachęca, aby dzielić się z całym Kościołem łaską chrztu w Duchu Świętym. Papież prosi, byśmy stanęli na gruncie jedności. Tam, gdzie jest jedność, jest siła, a tym, który przynosi podział jest diabeł. Kiedy rozproszy ludzi łatwiej mu atakować poszczególne grupy. Podział nas osłabia i może spowodować współzawodnictwo. Owoc, jaki możemy przynieść Kościołowi to jedność. Tak możemy stać się świadkami duchowego ekumenizmu.

ks. Sławomir Płusa podczas Kongresu poświęconemu CHARIS podkreślił, że w czasie kiedy jest tak wiele podziałów mamy stanąć razem, uniżać się przed Bogiem i czynić nowe rzeczy. CHARIS to doświadczenie osób, które przeżyły chrzest w Duchu Świętym, to wspólnoty służące sobie w swojej różnorodności, by ewangelizować, pragnąc przy tym jedności.

W najbliższym czasie zapraszamy do 2 projektów:
1. Ewangelizacja na LublinUwielbia
2. Ewangelizacja podczas pielgrzymek

Już za nami niezwykłe wydarzenie, pierwszy raz w historii diecezji – Forum Charyzmatyczne i #LublinUwielbia! 7-8-9 grudnia ubiegłego roku były wyjątkowym czasem działania łaski Bożej i wołania o Ducha Świętego, dzięki, której mogliśmy się razem modlić, dzielić wiarą, służbą ewangelizacji, słuchać konferencji, świadectw, a przede wszystkim wielbić naszego Boga!

Pierwszy dzień rozpoczęliśmy Mszą Św. w sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej Patronki Nowej Ewangelizacji. Liturgii przewodniczył abp Stanisław Budzik. W homilii Metropolita Lubelski nawiązał do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, kiedy to papież z młodzieżą modlił się o dary Ducha Świętego. Zwracając się do zgromadzonych, Abp Budzik mówił: - Przybywacie, aby otworzyć się na działanie Ducha Świętego, aby w mocy Ducha Bożego przeżywać Jego owoce. W chrzcie Duch Święty nas namaścił, a w bierzmowaniu powołał, abyśmy głosili świadectwo o naszej wierze. Pasterz zacytował znamienne słowa Jana Pawła II, wypowiedziane na krakowskich Błoniach: - Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą nadzieją i miłością.

Dalsza część spotkania odbyła się w Centrum Spotkania Kultur, gdzie członków wielu wspólnot powitaliśmy razem z koordynatorami - ks. Arturem Potrapelukiem i Karoliną Smolnicką. Ks. Artur wyraził potrzebę „duchowego przebudzenia archidiecezji lubelskiej”. - Chcemy, aby obudziły się nasze serca, aby ogień wylewał się na każdego z nas - mówił. Forum było adresowane do wszystkich, którzy formują się we wspólnotach i posługują charyzmatami bądź dopiero mają pragnienie służby, chcą pogłębić swoją wiarę i prosić Ducha Świętego o potrzebne dary. - Podczas modlitwy liderów Odnowy otrzymaliśmy poznanie, żeby wyjść z naszych sal i uwielbiać Pana w jakimś dużym, pięknym miejscu - wyjaśniał ks. Potrapeluk. - Abp Budzik od razu zaakceptował ten pomysł i wtedy zaczęły dziać się wspaniałe rzeczy. Bez większych starań otrzymaliśmy miejsce w CSK. Gdy zamierzaliśmy podjąć całodobowe czuwanie i adorację Najświętszego Sakramentu, zaproponowano nam halę Targów Lublin. Wiedziałem, że to jest dzieło Boże i nie wątpiłem w jego pomyślny przebieg - podkreślał ks. Artur.

Charyzmaty bogactwem w służbie Kościołowi

<< Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. >>

Do dzielenia się Słowem Bożym zaprosiliśmy kapłanów, z różnych środowisk, którzy głosili następujące konferencje:

#LublinUwielbia 2018

<< I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. >>

Po forum wszyscy przenieśliśmy się do hali Targów Lublin, gdzie całą dobę adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Czuwaniu towarzyszyły: modlitwa o uzdrowienie, modlitwa wstawiennicza, konferencje oraz adoracja w ciszy. Wydarzenie rozpoczęliśmy Mszą Św., której przewodniczył ks. Józef Witko, który w homilii wskazywał na Maryję, jako wzór posługi charyzmatycznej, posługi służebnej, pełnej mocy. Oblubienica Ducha Świętego, była najpokorniejsza i dlatego jest dla nas wzorem, ale i wyrzutem sumienia. Następnie odbyło się nabożeństwo z modlitwą uzdrowienia duszy i ciała, którą poprowadził ks. Witko, modlitwa wstawiennicza poprowadzona przez diakonię wstawienniczą Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, oraz uwielbienie - zespół Emmanuel Gospel.

Przez całą noc trwaliśmy na uwielbieniu, któremu towarzyszyła diakonia muzyczna takich zespołów jak: Good God, wspólnota Jordan, Miriam, Studnia Jakuba, Razem za Jezusem oraz schola Domowego Kościoła przy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku. Konferencję głosił również ks. Krzysztof Krzaczek, dyr. Lubelskiej Szkoły Ewangelizacji Miriam o Nocy Nikodema - narodzić się z Ducha - konferencja i modlitwa o wylanie Ducha Świętego.

Niedzielne przedpołudnie wypełniliśmy modlitwą, świadectwami oraz konferencjami ks. Artura Potrapeluka, który mówił na temat działania Ducha Świętego w życiu, co znaczy chodzić w Duchu Świętym, jako, że jesteśmy domem Pana, domem chwały. Dajmy się przekonać Słowu Bożemu, temu miłosnemu listowi, który napisał do nas Bóg. Jest wiele świadectw i przykładów mocy modlitwy, kiedy to dzięki działaniu Ducha Świętego Jezus uzdrawia swoje dzieci. Duch Święty przychodzi, aby nas namaszczać, przeobrażać, przemieniać. „Boże, rób ze mną, co chcesz” - te słowa powinny stać się naszą dewizą.

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych

<< Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. >>

Bardzo ważnym elementem były na zakończenie spotkania świadectwa uczestników, o których inicjatorem był Arkadiusz Łodziewski (świecki ewangelizator autor ,,Bożych poradników"), a które potwierdzają dobre przeżycie spotkań ewangelizacyjnych. Usłyszeliśmy np. historię Sławka, który przeszedł na czuwanie, by uwielbiać Boga. Postanowił to czynić w każdej sytuacji. Wcześniej przeżył chwile zwątpienia. - Miałem kryzys wiary, gdyż moja firma upadła, a ja zostałem bankrutem. Moja rodzina (z wyjątkiem żony) odwróciła się ode mnie. Przez rok nie modliłem się i nie chodziłem do kościoła. W tych chwilach ciemności zacząłem poszukiwać żywego Boga, który jest miłością. Zacząłem uwielbiać Go i 6 lat temu wstąpiłem do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Nie jest łatwo; mam nową firmę, ale i długi. Czuję jednak, że mam jakąś misję do spełnienia i dlatego tu jestem - mówił mężczyzna. Z kolei Bogumiła dzieliła się swoimi przeżyciami po konferencji A. Łodziewskiego. - Pierwszy raz słyszałam, jak osoba świecka z taką charyzmą i przekonaniem mówiła o Bogu, wierze i modlitwie. Najbardziej zapamiętałam słowa: Kiedy o coś prosisz w imię Jezusa, a uwierzysz w to w swoim sercu, na pewno otrzymasz, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Kupiłam kilka książek, aby mieć więcej lektury duchowej i poprawić moją relację z Bogiem i ludźmi – dzieliła się kobieta. - Jechałam na forum niezbyt chętnie, ale modlitwa, konferencje i adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy przemieniły mnie. Wróciłam szczęśliwa, z pokojem w sercu - mówiła Marianna.

Patrząc w przyszłość

<< Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. >>

Forum Charyzmatyczne i spotkanie ewangelizacyjne #LublinUwielbia, które zgromadziły ponad 2,5 tys. osób, stały się jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku, były czasem modlitwy o wylanie Ducha Świętego i porządkowaniem wiedzy o charyzmatach.. Już rozpoczęliśmy prace nad #LublinUwielbia 2019

 

AGappto ewangelizacyjna aplikacja oraz platforma internetowa dla wspólnot.
- darmowe seminaria formacyjne
- system zapisów na wydarzenia 
możliwość tworzenia wspólnych wyjazdów z innymi wspólnotami, zautomatyzowany proces zapisów, możliwość pobierania płatności, integracja z wydarzeniami facebook
- kalendarz i system powiadomień 
np. o pominiętych rozważaniach formacyjnych dostępnych na platformie
- system komunikacji 
komunikacja na poziomie diakonia - wspólnota - koordynacja - diecezja - kraj - Polonia (użytkownik wybiera, z których kręgów chce otrzymywać powiadomienia, liderzy w prosty sposób wysyłają darmowe informacje do wspólnoty, możliwość skorzystania z zintegrowanej płatnej bramki SMS)
- mapy wydarzeń
mapa wspólnot, mapa uwielbień, modlitw o uzdrowienie itp. 
- charyzmatyk na wakacjach
lokalizator GPS ,,blisko Ciebie" - adoracja, uwielbienia, spotkania wspólnot
- integracja z social media
stwórz wydarzenie na facebooku i zaimportuj je do AGappE, zaproś znajomych i zdobądź ich dla Jezusa
- dodawanie własnych seminariów i rozważań dla wspólnoty 
np. na formacje w ciągu roku, rekolekcje wakacyjne, dzień skupienia wspólnoty (koniec z kserowaniem!!!)
- możliwość stworzenia skrzynki intencji dla diakonii orędowniczych
- system zarządzania wspólnotą
tworzenie zadań, podział obowiązków
- baza konferencji, nauczań, rekolekcji - prosta integracja z dropbox i google drive
- transmisja konferencji za pomocą telefonu
- generator i czytnik kodów QR 
dla poszczególnych wydarzeń, nauczań, seminariów... (kody QR można umieszczać na plakatach i ulotkach)
- polska i angielska wersja językowa
korzystaj z aplikacji wśród Polonii za granicą kraju, zaproś anglojęzycznych przyjaciół
oraz wiele innych...

Aplikacja jest darmowa. Pobieranie na Google Play i App store będzie możliwe wkrótce.
Prace nad aplikacją rozpoczęły się w 2018, natomiast zakończą się w 2020r.
Szczegółowe informacje o postępie prac będą publikowane poniżej.

I. Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica.
W trosce o dobro oraz udany wyjazd Klientów, jak również zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dz. U. z 2017r. oraz z art. 394 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dz. U. Nr. 16, poz. 93 z późn. Zm.), prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Fundacje Nowa Pięćdziesiątnica oznacza jednocześnie, iż wyrażają Państwo zgodę, aby niniejsze Warunki Uczestnictwa są częścią umowy, czyli prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego o świadczenie usług turystycznych, wypełnionego na stronie internetowej Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica www.odnowa.lublin.pl.


II. Postanowienia Ogólne.
1. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica z siedzibą pod adresem ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin, posiadająca NIP: 7123368540, REGON: 380019960 oraz KRS: 0000728165 – zwanego w dalszej części Biurem lub Organizatorem. Wyżej wymieniona Fundacja jest organizatorem turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych (dz. U. z 2017r. poz. 2361).
2. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica zwane dalej Warunkami Uczestnictwa, stanowią integralną część Formularza zgłoszeniowego, który jest umową o świadczenie usług turystycznych, zawieranej z Biurem. Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych i sprzedawanych z ramienia Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica.

III. Definicje.
1. Określenia użyte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa należy rozumieć następująco:
a) Organizator – Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica z siedzibą pod adresem ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin, używająca nazwy Fundacja;
b) Impreza - impreza turystyczna organizowana przez Fundację Nowa Pięćdziesiątnica, sprzedawana poprzez dowolny kanał sprzedaży (osobisty, telefoniczny, internetowy);
c) Impreza Grupowa – impreza turystyczna organizowana przez Fundację Nowa Pięćdziesiątnica dla określonej liczby osób, po uzgodnionej cenie, w ściśle określonym terminie, zgodnie z określonym programem i świadczeniami, zlecona przez zleceniodawcę z zewnątrz (np. agenta, przedsiębiorstwo, parafię, szkołę lub stowarzyszenie) bądź organizowana do sprzedaży z wolnej akwizycji;
d) Warunki Uczestnictwa – Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Fundację Nowa Pięćdziesiątnica w brzmieniu aktualnie obowiązującym, które stanowią regulamin wyjazdu;
e) Klient - osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę turystyczną poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na rzecz swoją lub na rzecz innej osoby lub grupy osób, a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, osoba, na rzecz, której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową;
f) Umowa – formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.odnowa.lublin.pl, który stanowi umowę o świadczenie usług turystycznych, zawieraną pomiędzy Klientem a Organizatorem, której integralna częścią są każdorazowo postanowienia formularza zgłoszeniowego, potwierdzenia rezerwacji oraz Warunków Uczestnictwa;
g) Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia np. wojna, rebelia, rewolucja, powstanie, wojskowy lub niezgodny z prawem zamach stanu, akty terrorystyczne, sankcje rządowe, blokada, embargo, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, sztorm, huragan lub inne katastrofy naturalne;
h) Wycieczki Fakultatywne – wycieczki wykupywane dodatkowo, niezależnie od wykonywanej umowy w docelowym kraju pobytu;
i) Transport - przewóz uczestników imprezy turystycznej dowolnym środkiem transportu z Polski do miejscowości docelowej pobytu oraz z miejscowości pobytu do Polski oraz przewozy służące realizacji programu w kraju docelowym;
j) Potwierdzenie Rezerwacji – dokument w formie elektronicznego potwierdzenia zwrotnego na adres email podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym potwierdzający fakt zawarcia umowy bezpośrednio pomiędzy Klientem a Organizatorem poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

IV. Zawarcie umowy między Klientem a Biurem.
1. Stronami umowy, czyli prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego o udział w imprezie turystycznej, organizowanej przez Fundację Nowa Pięćdziesiątnica są: 1) Klient oraz 2) Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica, zwana także Biurem lub Organizatorem.
2. Rodzaj i zakres świadczeń prezentowanych w materiałach Biura, w szczególności na stronie internetowej www.odnowa.lublin.pl stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i same z siebie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
3. Przed zawarciem umowy, czyli prawidłowym wypełnieniem formularza zgłoszeniowego Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie opisów i danych zawartych na stronie internetowej, w katalogach lub materiałach reklamowych, o każdorazowej zmianie Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy, czyli prawidłowym wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.
4. Klient, po zapoznaniu się z materiałami informacyjnymi i reklamowymi Organizatora, dostępnymi w aktualnym katalogu i na stronie www.odnowa.lublin.pl oraz ewentualną informacją dodatkową, o której mowa w pkt 3 powyżej, z chwilą wypełnienia formularza zgłoszeniowego dokonuje zgłoszenia. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili akceptacji oferty przez Organizatora. W momencie zawarcia umowy poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego z Organizatorem, Klient deklaruje jednocześnie, iż stan jego zdrowia umożliwia mu pełną realizację programu Imprezy.
5. W ramach imprez turystycznych organizowanych przez Fundację Nowa Pięćdziesiątnica istnieje możliwość realizacji wymagań specjalnych Klienta, dotyczących na przykład: typu pokoju, piętra pobytu czy widoku na morze lub góry, wyznaczonego miejsca w środku transportu. Świadczenia te mogą być jednak dodatkowo płatne i muszą zostać zaakceptowane przez Biuro. W przypadkach uzasadnionych technicznymi i logistycznymi możliwościami Organizatora, może on odmówić wykonania wymagań specjalnych.

V. Osoba dokonująca rezerwacji.
1. Klient dokonujący rezerwacji przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione przez niego w zgłoszeniu. Klient dokonujący rezerwacji jest także odpowiedzialny za informowanie pozostałych zapisanych w zgłoszeniu osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji musi być osobą pełnoletnią.
2. W przypadku imprez grupowych, osoba dokonująca rezerwacji, bierze na siebie odpowiedzialność za poinformowanie całej grupy o szczegółach imprezy turystycznej, w szczególności o przepisach paszportowych, wizowych i zdrowotnych kraju docelowego. Z drugiej strony Biuro zobowiązuje się - na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy – dostarczyć pocztą tradycyjną lub na adres mailowy osoby dokonującej rezerwacji informację na temat szczegółów wyjazdu.

VI. Cena imprezy, warunki zapłaty, zmiana ceny, paszport i wizy.
1. Wszystkie ceny są cenami umownymi. W ramach uiszczonej ceny Klient ma prawo wyłącznie do świadczeń gwarantowanych postanowieniami umowy, którym jest formularz zgłoszeniowy.
2. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń i innych związanych z przygotowaniem własnym uczestnika do udziału w imprezie, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na każdym uczestniku imprezy. Każdy z uczestników wyjeżdżających poza terytorium państw Unii Europejskiej i Europejski Obszar Gospodarczy musi posiadać ważny paszport. Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Szczegóły dotyczące wiz oraz terminów ważności dokumentów podawane będą przy poszczególnych imprezach w momencie zawarcia umowy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; wzrostu kursów walut. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. W przypadku, gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej nastąpi obniżka kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; obniżka kursów walut, Klient ma prawo do obniżki ceny imprezy.
4. Wysokość zaliczki określona jest w formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli zgłoszenie następuje w terminie więcej niż 180 dni od rozpoczęcia imprezy turystycznej, kwota zaliczki wynosi 30% ceny imprezy. Zaliczka winna wpłynąć na wskazany rachunek bankowy w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy, czyli prawidłowego uzupełnienia formularza zgłoszeniowego.
5. Całość opłaty za imprezę turystyczną, z uwzględnieniem wpłaconej wcześniej zaliczki, winna wpłynąć do kasy na wskazany rachunek bankowy Organizatora, najpóźniej na 35 dni przed datą wyjazdu. Przy rezerwacji dokonywanej na mniej niż 35 dni przed wyjazdem, pełną kwotę za imprezę turystyczną należy wpłacić w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia z winy Klienta i anulowania nie opłaconej w pełnym zakresie rezerwacji. Dla swojej skuteczności odstąpienie od umowy przez Organizatora wymaga wyznaczenia Klientowi dodatkowego, co najmniej 3 dniowego terminu, w żadnym jednak razie termin ten nie może upłynąć później niż w dniu rozpoczęcia imprezy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora z winy Klienta postanowienia pkt IX ust 1-2 stosuje się odpowiednio.

VII. Zmiany i rezygnacja z imprez przed wyjazdem - z powodu okoliczności niedotyczących Klienta.
1. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg Imprezy zgodnie z Umową. W przypadku niewykonania usług przewidzianych w Umowie, a stanowiących istotną część programu Imprezy, Organizator jest zobowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.
2. O wszystkich istotnych zmianach warunków umowy z Klientem i wynikających z ich wprowadzenia uprawnieniach, Organizator ma obowiązek powiadomić Klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji na ten temat. Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu od Organizatora informacji w tym zakresie poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy.
3. Jeżeli zmiana programu lub zakresu świadczeń, o której mowa w pkt. 2, dotyczy usług stanowiących istotną część umowy, a wykonanie świadczeń zastępczych, jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.
4. W przypadku niemożności wykonania świadczenia zastępczego Klient nie może ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli niemożność ta spowodowana była wyłącznie przez: a) działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć; b) siłę wyższą.
5. Realizacja wszystkich imprez turystycznych oferowanych przez Organizatora jest uzależniona od liczby zgłoszeń. Organizator ma prawo odwołać imprezę turystyczną z powodu braku wystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli liczba uczestników jest mniejsza niż 50 w przypadku imprez autokarowych. Klienci, którzy dokonali rezerwacji, muszą zostać powiadomieni o odwołaniu imprezy najpóźniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem.

VIII. Zmiany i rezygnacja z imprez przed wyjazdem - z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta
1. Zmiana przez Klienta zakupionej Imprezy turystycznej wymaga złożenia przez niego pisemnego oświadczenia lub w formie elektronicznej, dostarczonego na adres: Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica z siedzibą pod adresem ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin lub . Klient, który po zawarciu umowy, czyli prawidłowo wypełnionym formularzu zgłoszeniowym chce dokonać zmiany uczestników imprezy jest zobowiązany, poinformować Biuro o zmianach najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą wyjazdu oraz uiścić na rzecz Biura kwotę odpowiadającą wysokości poniesionych przez Biuro kosztów zmiany osoby uczestnika.
2. Zmiana osoby uczestnika Imprezy możliwa jest wyłącznie wówczas, gdy nowy uczestnik spełnia warunki udziału w imprezie turystycznej.
3. W przypadku przeniesienia uprawnień i przejęcia obowiązków uczestnika imprezy na inną osobę, za nieuiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w związku ze zmianą uczestnika, Klient oraz osoba przejmująca uprawnienia odpowiadają solidarnie.

IX. Rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej
1. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Biura, Biuro uprawnione jest do żądania od klienta zapłaty pełnych kosztów ubezpieczenia oraz kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.
2. W przypadku, jeżeli Klient uiścił już całość należności za udział w imprezie turystycznej, Biuro zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wpłaconą przez niego kwota a kwotą jaka została zaoszczędzona, w wyniku rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej.
3. W przypadku kwestionowania przez Klienta wysokości kosztów jakie udało się zaoszczędzić w wyniku rezygnacji, to Klient powinien przedstawić dowody, że kwota tych kosztów była wyższa.
4. Klient ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej, w czasie podanym w dokumentach podróży lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu lub niezbędnej wizy.
5. Jeżeli jedna z dwóch osób uczestniczących razem w imprezie rezygnuje z udziału w niej, to druga z tych osób, która podróżować będzie samotnie, zobowiązana jest dokonać opłaty jak za pokój 2-osobowy. W przypadku, jeżeli istnieją takie możliwości, druga z osób, podróżująca samotnie, może wyrazić zgodę na możliwość dokwaterowana do innej osoby tej samej płci lub do uiszczenia opłaty odpowiadającej dodatkowi za pokój jednoosobowy.
6. W przypadku imprez realizowanych samolotem powyższe warunki zmiany i rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty zmian lub rezygnacji naliczone przez Biuro będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z Organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

X. Ubezpieczenia i gwarancje
1. Organizator oświadcza, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361) zawarł umowę gwarancji ubezpieczeniowej z TUiR „WARTA” S.A. – WARTA TRAVEL” w zakresie: a) pokrycia kosztów powrotu Klientów z Imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z Imprezy turystycznej w wypadku, gdy Organizator nie zapewnia tego powrotu wbrew obowiązkowi; b) zapewnienia Klientom zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu Impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana; c) zapewnienia Klientom zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę, odpowiadającą części Imprezy, która nie została zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.
2. W przypadku uzasadniającym konieczność skorzystania z gwarancji ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia kosztów powrotu do kraju należy kontaktować się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego. W przypadku konieczności zwrotu wniesionych wpłat w związku z niewykonaniem umowy przez Organizatora należy skontaktować się z TUiR „WARTA” S.A. – WARTA TRAVEL. Na mocy zawartej pomiędzy TUiR „WARTA” S.A. – WARTA TRAVEL i Fundacją Nowa Pięćdziesiątnica umowy generalnej ubezpieczenia każdy uczestnik imprezy turystycznej Biura zgłoszony do TUiR „WARTA” S.A. – WARTA TRAVEL zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem TUiR „WARTA” S.A. – WARTA TRAVEL oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Każda osoba uczestnicząca w Imprezie za granicą podlega obligatoryjnemu ubezpieczeniu przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków (do 20 000 PLN) i kosztów leczenia (do 100 000 PLN) na obszarze Europy, na zasadach objętych umową ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń TUiR „WARTA” S.A. Fakultatywnie Klienci mają możliwość wykupienia ubezpieczenia w wariancie wyższym. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, należy niezwłocznie osobiście kontaktować się bezpośrednio TUiR „WARTA” S.A. Brak zgłoszenia może skutkować odmową pokrycia kosztów
3. Pakiety ubezpieczeniowe Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica obejmują:
a) Na terenie Polski: NNW 10 000 PLN,
b) Na terenie Europy: KL 100 000 PLN, NNW 20 000 PLN, BP 1 000 PLN.
Klient ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia CP, płatnych na terenie Europy dodatkowo.
KL- KOSZTY LECZENIA
NNW – NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
BP- BAGAŻ PODRÓŻNY
CP – CHOROBY PRZEWLEKŁE
c) Ubezpieczenie kosztów rezygnacji klienta z udziału w imprezie turystycznej Biuro, w trosce o bezpieczeństwo finansowe swoich Klientów, oferuje możliwość odpłatnego wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej w firmie TUiR „WARTA” S.A. Jednocześnie Biuro rekomenduje swoim Klientom zawarcie takiej umowy ubezpieczenia, z uwagi na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą uniemożliwić im uczestnictwo w Imprezie.
4. Zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia TUiR „WARTA” S.A. Klient podlegający ubezpieczeniu zwalnia lekarzy leczących Klienta w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej i zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia przedstawicielom Towarzystwa Ubezpieczeń TUiR „WARTA” S.A.
5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUiR „WARTA” S.A. dostępne są na stronie internetowej www.warta.pl, a także w siedzibie Organizatora oraz u jego autoryzowanych agentów. Klient każdorazowo otrzymuje aktualny tekst ww. dokumentu przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej.

XI. Obowiązki i odpowiedzialność Biura po wyjeździe.
1. Organizator zobowiązuje się każdorazowo zrealizować umowę o udział w imprezie turystycznej z zachowaniem należytej staranności i ponosi odpowiedzialność za należyte przygotowanie imprezy, staranny dobór podwykonawców oraz należyte wykonanie świadczeń uzgodnionych w umowie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361) oraz niniejszych ogólnych warunków.
2. Ponadto Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności w Konwencji z 17 grudnia 1962r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz. 197), w Konwencji z 12 października 1929r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49) wraz z Konwencją z 18 września 1961r. uzupełniającą Konwencję warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny (Dz. U. z 1965 r. Nr 25, poz.167), w Konwencji montrealskiej z 28 maja 1999 r., która została wdrożona we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzeniem (WE) nr 2027/97 (zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 889/2002), Rozporządzeniem (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91, w Konwencji ateńskiej z 13 grudnia 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu (Dz. U. z 1987 r. Nr 18, poz. 108) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, w Konwencji z 9 maja 1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejowym (COTIF) wraz z załącznikiem A – Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowej przewozu osób i bagażu kolejami (CIV) (Dz. U. z 1985r. Nr 34, poz. 158), zmienioną protokołem oraz poprawkami berneńskimi z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 37, poz. 225). 4. Aktualnie obowiązujące wersje wyżej powołanych aktów prawnych dostępne są każdorazowo na życzenie Klienta.

XII. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

1. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż każdy uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez Biuro jest zobowiązany do:
a) punktualnego przybycia na miejsce zbiórki w dniu wyjazdu lub wylotu (o godzinie i miejscu uczestnicy będą raz jeszcze informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem imprezy) oraz do punktualnego stawiania się na zbiórkach w trakcie Imprezy. W przypadku imprez grupowych o miejscu i godzinie pierwszej zbiórki Biuro informuje Klienta podpisującego umowę o Imprezę grupową,
b) przestrzegania godzin przejazdów lub przelotów w przypadku korzystania z publicznych środków transportu (samolot, pociąg, prom itp.),
c) sprawowania należytej pieczy nad swoim bagażem, z wyłączeniem okresów, kiedy jest on (zgodnie z osobnymi przepisami) oddawany na przechowanie przewoźnikowi (luk bagażowy) lub hotelowi (przechowalnia),
d) niezwłocznego powiadomienia pracownika Biura (pilota lub przewodnika) o fakcie zagubienia lub kradzieży bagażu, rzeczy osobistych bądź dokumentów, albowiem jakakolwiek zwłoka w tej kwestii może utrudnić lub uniemożliwić odnalezienie lub odzyskanie utraconych przedmiotów,
e) przestrzegania reguł postępowania i zachowania ustalanych przez personel przewoźnika oraz pilota, a mających na celu zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu imprezy, w szczególności dotyczących miejsc i godzin zbiórek,
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że pierwszy i ostatni dzień imprezy turystycznej przeznaczony jest na podróż, czyli wylot i przylot/ wyjazd i przyjazd z miejsca przeznaczenia do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej. Długość wypoczynku w tych dniach jest ściśle powiązana z rozkładem lotu/ godziną odjazdu autokaru.

XIII. Reklamacje
1. Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien on w pierwszej kolejności niezwłocznie zgłosić przedstawicielowi Biura (pilotowi lub rezydentowi) informację o nienależytym wykonaniu usług, celem usunięcia wady.
2. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi do 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej (w przypadku wniesienia reklamacji u przedstawiciela Biura w trakcie trwania imprezy), a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej do 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data otrzymania reklamacji przez Biuro). Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Biuro podroży nie ponosi odpowiedzialności tj. działania lub zaniechania osób trzecich nieuczestniczących w wykonaniu usługi, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, siły wyższej oraz własne działania lub zaniechania uczestnika.
3. W przypadku pozostawienia przez uczestnika posiadanych przezeń przedmiotów w np. hotelu, środku transportu lub innym miejscu, Biuro pośredniczy w ich poszukiwaniu. W razie udzielenia pomocy w poszukiwaniu Biuro ma prawo zażądać od uczestnika środków na pokrycie kosztów poszukiwań i transportu zagubionych rzeczy do siedziby Biura lub miejsca zameldowania uczestnika, z wyłączeniem kosztów własnych Biura.
4. Wszystkie reklamacje (wraz z kopią dokumentu podróży) należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin.

XIV. Odpowiedzialność przewoźników
1. Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom Konwencji Montrealskiej z 1999r. zgodnie z rozporządzeniem rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Reklamacje dotyczące zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu w trakcie przewozu lotniczego należy składać pisemnie na adres przedstawicielstwa linii lotniczych, w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów, a w przypadku zaginięcia przedmiotów w ciągu 21 dni, w obu przypadkach termin liczy się od dnia, w którym bagaż został przekazany do dyspozycji pasażera.
2. Wszelkie szkody w bagażu powstałe przy transporcie autobusowym lub kolejowym, powinny być niezwłocznie zgłoszone obsłudze środka transportu.

XV. Ochrona danych osobowych
1. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z postanowieniami określonymi w art. 32-36 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin.
3. Każdy Klient przedkładający administratorowi swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w imprezie turystycznej organizowanej przez administratora jest zobowiązany do przedkładania wyłącznie swoich danych, które są aktualne, kompletne i poprawne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne przedłożenia przez Klienta danych niezgodnych z tożsamością klienta, danych niepoprawnych, nieaktualnych lub obarczonych jakimkolwiek innym błędem.
4. Jeżeli w związku z przedłożeniem przez Klienta administratorowi danych obarczonych błędem, Administrator poniesie jakiekolwiek straty lub koszty, Klient będzie zobowiązany do zwrócenia wszystkich poniesionych przez administratora kosztów lub zapłaty odszkodowania w związku z zajściem oznaczonego stanu rzeczy powodującego powstanie szkody.
5. W Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica dochodzi do przetwarzania danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług stanowiących przedmiot działalności Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica.
6. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica ma prawo zwrócić się z wnioskiem Administratora o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególność o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez oznaczone przedsiębiorstwo. Każda osoba, której dane przetwarza Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica ma prawo do otrzymania kopii danych przetwarzanych przez Administratora. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego i przesłany na adres siedziby Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica lub skanem na adres: .
7. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica ma prawo otrzymać przetwarzane przez administratora i dotyczące go dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Wskazany podmiot ma prawo przekazać oznaczone dane do innego Administratora, jak również zażądać, aby tj Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica przekazała je w oznaczonym formacie do wskazanego przez podmiot, którego dane dotyczą Administratora.
8. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie powody do ograniczenia przetwarzania.
9. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica na podstawie zgody wyrażonej przez ten podmiot na przetwarzanie, ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica na podstawie zgody wyrażonej przez ten podmiot przetwarzanie danych ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez wskazane przedsiębiorstwo. Dla zapewnienia większej skuteczności sprzeciwu najlepiej, aby został przesłany w formie elektronicznej na adres .
11. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica ma obowiązek usunąć dane osobowe, gdy doszło do cofnięcia zgody lub gdy zgłosił on prawnie skuteczny sprzeciw, jak i na każde żądanie osoby, której dane dotyczą, gdy przetwarzanie jego danych osobowych nie jest już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.
12. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica odpowiada na wnioski i żądania podmiotów, których dane przetwarza w terminie miesiąca od otrzymania wniosku lub żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
13. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica zapewnia, że powiadamia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych wszystkich uprawnionych odbiorców danych oraz osobę, której dane dotyczą niezwłocznie po dokonaniu wskazanych czynności. Administrator jest zwolniony z obowiązku powiadomienia wskazanych podmiotów (z wyjątkiem osoby, której dane dotyczą) gdy jest to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.
14. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica powierza przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów podmiotom z którym współpracuje w celu właściwej realizacji imprez turystycznych. Administrator dokonuje powierzenia przetwarzania danych osobowych tylko tym podmiotom, które dają gwarancję przetwarzania danych osobowych z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych oraz z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania. Ewidencję umów powierzenia przetwarzania prowadzi ABI (IOD) Administrator przed przekazanie danych osobowych za granicę dokonuje uprzednio we współpracy z ABI (IOD) analizy ryzyka w celu zbadania adekwatności zabezpieczeń danych do zagrożeń.
15. Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica oświadcza, że w zależności od konieczności dane osobowe, które przetwarza w swoich zbiorach są poddawane pseudonimizacji w celu właściwego zabezpieczone przed ich pozyskaniem przez nieuprawnione osoby trzecie.
16. W przypadku gdy Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica nie odpowie na wniosek osoby, której dane dotyczą w ustawowo oznaczonym terminie, wnioskodawcy przysługuje prawo zwrócenia się ze skargą do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który od 25 maja 2018 będzie kwalifikowany jako Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XVI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361)
2. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia polubownego porozumienia - przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów ustawy z 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 roku, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Zawsze rozpoczynamy od modlitwy, prosząc Ducha Świętego o namaszczenie do danej posługi i o wszelkie dary potrzebne do wypełnienia powierzonego nam zadania jak najlepiej. Kluczowe jest trwanie w łasce uświęcającej każdej osoby należącej do ekipy, ponieważ tylko wtedy jesteśmy wrażliwi na Boże natchnienia i mamy szansę zachować jedność w zespole posługujących.

CZEGO POTRZEBUJEMY?
Podstawą jest dla nas podręcznik uczestnika ,,Tajemnica wiary" oraz podręcznik dla prowadzących ,,Instrukcje i inspiracje".


Bardzo ważna jest dobra komunikacja w ekipie, otwartość na wszelkie uwagi, a dotyczy to szczególnie etapu przygotowań. Cały zespół prowadzący REO powinien przeanalizować oba podręczniki. Następnie, podczas dzielenia się refleksjami na temat zawartych w nich treści, spisać natchnienia i uwagi, które się wam nasuwają, pomysły, co zrobić i jak coś przygotować itd.

Potrzeba czasu na omówienie, przemyślenie i przemodlenie wszystkiego, aby odpowiednio wcześnie wykonać pewne czynności organizacyjne (tabele z tematami spotkań i podziałem pracy, plany głoszenia, listy potrzebnych pomocy multimedialnych itd.) Chodzi o to, żeby zrobić to na początku, aby potem nic nie odrywało uwagi ekipy od tego, co najważniejsze, czyli od kontaktu z uczestnikami. Nie masz ekipy? Pojawiają się trudności organizacyjne. Skorzystaj z pomocy koordynacji i innych wspólnot. Pisz na  
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Najlepiej zacząć od szukania odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy robimy zapisy na REO, czyli listę uczestników? (Czemu ona ma służyć? Jakie dane są nam potrzebne i do czego? Kto będzie czuwać nad jej aktualizacją?)
  2. Ile tygodni będą trwały REO? (Czy planujemy wyjazd w weekend? Czy na zakończenie będzie świętowanie z Agapą i świadectwami? Jak rozpoczynamy REO – robimy dodatkowe spotkanie wstępne, czy od razu z katechezą? Jak korzystamy z podręcznika dla uczestnika: Słowo do rozważania w domu poprzedza nauczanie czy je utrwala?)
  3. Jak ma wyglądać pojedyncze spotkanie? (Ile czasu trwa całość: ramy godzinowe (od – do), a ile zajmą poszczególne części stałe: modlitwa, katecheza, grupki, itd.? Można przygotować plan ramowy każdego spotkania, co pozwoli wpisać elementy zmienne: celebracje, modlitwy itd.)
  4. Lista uczestników

Praktyka pokazuje, że warto w ramach ogłoszeń zachęcać wszystkich do zapisania się na listę uczestników. Już podczas samych przygotowań ma znaczenie to, czy będzie to posługa dla grupy mniejszej: liczącej 15 – 20 osób, średniej: 30 – 60 osób, dużej: 70 – 100 osób czy jeszcze większej. Ma to wpływ na: wielkość i skład ekipy prowadzącej REO, miejsce (pomieszczenie odpowiedniej wielkości dla całej wspólnoty i na czas dzielenia się w małych grupach), organizację: nagłośnienie i media, zakup podręczników itd.

Lista uczestników potrzebna jest także do:

  • ustalenia składu małych grup (Imię i nazwisko i ew. wiek)
  • możliwości kontaktu w nagłych wypadkach (telefon, mail) Np.: gdy trzeba powiadomić o nagłej zmianie miejsca /pory spotkania.

Wiele zależy, od tego, dla kogo prowadzone są rekolekcje i kto je prowadzi. Mamy różne doświadczenia z tym związane.

Jedno z nich, to REO, które lubelskie wspólnoty Odnowy prowadzą w ramach przygotowania osób dorosłych do sakramentu bierzmowania, przy Katedrze Lubelskiej. Tutaj wszystko jest jasne, ściśle określone przez Księdza, który jest za to odpowiedzialny. REO trwa 6-7 tygodni. Grupy nie są duże, zwykle liczą od 25 do 45 osób. Kandydaci zgłaszają się na pierwsze spotkanie i podają swoje dane.

Lista uczestników jest konieczna, ponieważ muszą oni dostarczyć konkretne dokumenty (min. akt chrztu) i jest stała, zamknięta, a osoby, które chcą dołączyć czekają na następne REO – odbywa się ono cyklicznie, co miesiąc lub co dwa miesiące. Uczestnicy wiedzą, że lista obecności jest sprawdzana na każdym spotkaniu (robią to animatorzy w swoich grupach) i można zostać
z niej skreślonym, jeżeli opuści się jakieś spotkanie (bez względu na przyczynę). Zwykle osoba nieobecna na 1-2 spotkaniach musi powtórzyć całe REO z inną grupą – takie są wymogi (minimum) przygotowania do sakramentu. Zdarza się, że ekipa organizuje dodatkowe spotkanie uzupełniające, ale to już zależy od rozeznania sytuacji i możliwości posługujących.

  1. Plan ramowy całych rekolekcji

Plan całych rekolekcji, czyli wszystkich spotkań powinien być ustalany i omawiany w ekipie jak najwcześniej, aby KAŻDY członek ekipy mógł potem przygotować te elementy, za które odpowiada.

Pierwsze i najważniejsze pytanie, na które ekipa prowadząca REO szuka odpowiedzi, na wspólnej modlitwie rozeznającej, brzmi:

  1. Ile tygodni będą trwały REO? Możliwości jest wiele.

Najkrótsze REO trwa 7 tygodni. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, zwykle tego samego dnia tygodnia i o tej samej porze. To oznacza tylko 7 spotkań – każde jest okazją do przepływu Bożej łaski między nami. Ponieważ ilość czasu jest bardzo ograniczona trzeba go jak najlepiej wykorzystać, a to oznacza bardzo precyzyjne przygotowanie wszystkich elementów każdego spotkania.

REO 7 tygodniowe

Przykładowa TABELA, która zawiera plan i podział pracy

(Podręcznik Instrukcje i inspiracje str. 25-28)

Kolumna 1. Czas: data, dzień (lp., które spotkanie)

Kolumna 2. Tematy spotkań

Kolumna 3. Prowadzenie w katechezie (cel i treść katechezy, oraz wezwanie do kroku wiary)

Kolumna 4. Modlitwa po katechezie (odpowiedź na wezwanie)

Kolumna 5. Świadectwo (do tematu katechezy) i dzielenie w małej grupie

Po wspólnym opracowaniu i zapisaniu wszystkiego w formie tabeli, każdy animator otrzymuje swój egzemplarz planu ramowego, aby mógł wcześniej przygotować pomoce potrzebne do tej posługi, za którą odpowiada, a potem na bieżąco aktualizować plan każdego spotkania we współpracy z innymi osobami z ekipy.


Dla jakiej grupy chcesz przeprowadzić REO?
- dla parafian (ogólnie)
- dla kandatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania
- dla już istniejącej wspólnoty bądź grupy modlitewnej

Zapraszamy do kontaktu  oraz do zakupów w naszym sklepie www.fn50.pl

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Organizator będzie ponosił pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Organizator posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Organizator stał się niewypłacalny. 

Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/d9dbbde8-9fd7-11e5-8781-
01aa75ed71a1/language-pl.

Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:
 Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
 Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
 Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
 Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
 Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny,
podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
 Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach, do rekompensaty.
 W wyjątkowych okolicznościach - na przykład, jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną - podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
 Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
 Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a 
organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
 Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
 Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
 W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone.

Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Organizator wykupił w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61714 Poznań, tel. +48 61 626 66 66,  jeżeli z powodu niewypłacalności Misja Travel Jan Olczykowski dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302 https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-

/publication/d9dbbde8-9fd7-11e5-878101aa75ed71a1/language-pl przetransponowana do prawa krajowego
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/O/D20172361.pdf.

 

Książka: Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu